تعداد دروس :

2

قطع لینک با انرژیهای منفی و بازکردن چاکراهها

دروس رایگان دوره

با انجام تکنیکها و راهکارهای بسیار ساده و کلیدی در این کارگاه آموزشی ، ارتباط تمام انرژیهای منفی که از ابتدای خلقت تا کنون با ما همراه بوده و تولید کارما میکردند با ما قطع شده و انسدادهای انرژیکی در چاکراهها به خاطر وجود این نیروهای منفی برطرف شده و بدین ترتیب باعث ایجاد گردش انرژی در بدن و بالارفتن سطح فرکانسی و ارتعاشی گشته و همین امر باعث بهبود شگفت انگیز اوضاع و شرایط زندگی در تمام زمینه ها میگردد.

شما هم اکنون آفلاین هستید