تفکر بهتر زندگی بهتر

.

⭕️ کتاب صوتی تفکر بهتر زندگی بهتر نوشته‌ی جول اسکات اوستین راهکاری ارائه می دهد که با برنامه ریزی مجدد ذهن توان دستیابی به موفقیت ها و اهداف جدید را در سطوح بالاتر به دست آورید.
شما مجهز می شوید تا آنچه در مسیر زندگی با آن مواجه می شوید مدیریت کنید.این کتاب ابزاری برای حذف تفکر ناکار آمد به شما می بخشد و قدرت کنترل افکار و زندگی پیروزمندانه را برایتان به ارمغان می آورد.
«برنامه‌ریزی کردن روی ذهن»، «حذف برچسب‌های منفی»، «پر کردن ذهن از افکار درست»، «سدشکن بودن در برابر مشکلات»، «حفظ کردن باورها» ازتکنیک‌های مطرح‌شده در کتاب هستند.