نتایج دوره آموزشی پاک تا پول را

اطلاعات بیشتر :

مدت زمان کل :

03:05

حجم کل :

150 mb

انگیزم برای موفقیت خیلی زیاد شده ( خانم حدیقی از هنرجویان دوره ی )
خانم بلوچی یکی از هنرجویان دوره از شهسوار
یکی از هنرجویان دوره از تهران
آقای سلیمی از شهسوار
آقای قادر خوبان و اتفاقهای عالیش میگه
خانم عصمت مزینانی از سبزوار
خانم دشتی از شهسوار
خانم جمال آبادی از سبزوار
خانم کریم زاده از شیراز
خانم اصلاحی از رامسر
خانم بیک زاده از خانواده ی فرهنگیان رامسر
خانم پورعسگری از رامسر
خانم فلکی مقدم از رامسر
خانم عطا فلکی از معلمین زحمتکش
خانم حسن زاده از یزد

اطلاعات بیشتر :

مدت زمان کل :

03:05

حجم کل :

150 mb

خدارا شاکریم که هر روز تعداد زیادی از ایرانیان عزیز در ایران و سایر نقاط جهان با گوش دادن به فایلهای این دوره ی بی نظیر حالشون خوب میشه و یک زندگی سرشار از سلامتی ثروت شادی و عشق را تجربه میکنند 🌹✌️🌹

❤️برای کسانی که میخواهید
زندگیش را تغییر دهید بفرستین❤️

 

🟣 پاک تا پول
Instagram: 🆔 instagram.com/paktapool

Website: 🌐 www.paktapool.com

application: 📳 paktapool.com/app-download

Telegram: ▶️ t.me/Paktapool

Apparat : 📺 www.aparat.com/paktapool

Youtube: ➡️ https://www.youtube.com/channel/UCDM_0x8ttn-FqnViisjdiZg

☘️یک نفر منتظر ماست تا زندگیش را تغییر دهیم ☘️

شما هم اکنون آفلاین هستید